Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") Kapsamında Açık Rıza Beyanı ECE Türkiye Proje Yönetimi A.Ş. (“ECE Türkiye”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ("KVKK") ilgili hükümlerine uygun olarak bilgime sunulan Aydınlatma Metni ve ECE Türkiye Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası çerçevesinde; Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla ECE Türkiye veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; ECE Türkiye’nin müşterilerine, iş ortaklarına, çalışanlarına sunmuş olduğu hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr hizmetlerin veya farklı hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, müşterilerle, iş ortaklarıyla akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerim (uyruk, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgisi, kan grubu, sağlık verileri, din, mezhep ve felsefi inanç, biyometrik ve genetik veriler, dernek, vakıf ve sendika üyeliği, siyasi düşünce vb.) de dâhil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin, başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere KVKK’nın 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak ECE Türkiye tarafından bilgilendirildiğimi ve KVKK çerçevesinde açık rızam bulunduğunu, işbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, ECE Türkiye tarafından; ECE Türkiye çalışanlarına, görevlilerine, grup şirketlerine (Şirket ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına), kanunen yetkili başta kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için ECE Türkiye’nin hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu, bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, KVKK’nın 11. Maddesi kapsamındaki haklara sahip olduğumu; işbu metni, ECE Türkiye Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı ve Aydınlatma Beyanını okuduğumu ve anladığımı, bu kapsamda, KVKK 4, 5 ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verilerimin işlenmesini, 8 ve 9. maddelerine göre kişisel verilerimin aktarılmasını, etkinlik, kampanya amacıyla gönderilecek (E-posta ve/veya SMS) ticari elektronik iletileri ve bilgilendirmeleri kabul ettiğimi, kabul ve beyan ederim.